معانشان، آنهویی، چین 0086-13855556707

فیلم های

فیلم های ترمز برش مطبوعاتی ترمز


Cnc فیلم های ترمز پرس


ویدیوهای دستگاه برش


فیلمبرداری دستگاه