معانشان، آنهویی، چین 0086-13855556707

سرویس

روند

  • 1، محصولات
  • 2، بازدید از کارخانه مشتری یا مذاکره در اینترنت
  • 3، قرارداد را امضا کنید
  • 4، ترتیب تولید قرارداد و ارائه جدول ردیابی پیشرفته برای مشتریان.
  • 5، پایان دادن به تولیدg و سپس یک ویدیو بازرسی کیفیت برای مشتری یا مشتری می آید به کارخانه برای پذیرش
  • 6، تعادل را پرداخت کنید
  • 7، ترتیب حمل و نقل و اعلام کالا
  • 8، در صورت لزوم، مهندس برای اشکال زدایی و آموزش به کشور مشتری می رود

سرویس